Kataloger

Ditt projekt

Att få kunden att bli mer delaktig är en trend som växer sig allt starkare och som möjliggör en förlängning av upplevelsen vid besöket och skapar möjligheter för viral marknadsföring i stads- och köpcentrum. Vi har utvecklat interaktiva lösningar som använder sig av den senaste tekniken för belysning för att låta kunden få utlopp för sitt konstnärliga skapande. Genom detta tillvägagångssätt arbetar vi även med marknadsförare för att utveckla effektiva kampanjer.

– Förståelse för våra kunders behov
– Förståelse för köpcentrums affärsbehov
– Framhäva varumärken
– Utvecklar attraktiva kommersiella projekt som kan ge fördelar till köpcentrum och stadskärnor
– Utvecklar idéer som lockar besökare att spendera längre tid på platserna

Stötta varumärken genom attraktiva kommersiella projekt.

Utökning av antalet besökare och en förlängning av tiden som spenderas på plats är av avgörande vikt för att köpcenter ska kunna vara konkurrenskraftiga. Vi förstår de utmaningar som städer och köpcentrum ställs inför, och behovet av differentiering genom starka varumärken. Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att utveckla idéer som kan stödja och utveckla varumärket. Förutom att alltid vara attraktiva så ger våra lösningar affärsnytta och har ett mervärde.