Ditt projekt

1. Möte med kunden och utarbetning av ordern

Vi möter varje kund för att få ta del av dess förväntningar när det gäller det estetiska utförandet, de ekonomiska ramarna samt få förståelse för projektets tekniska förutsättningar.

 

2. Brainstorming runt belysningsprojektet med vårt team av designers

Skaparmötena för att utarbeta detaljerna tillåter oss att utforma underhållande, intressanta, originella och nyskapande belysningar som fångar ögat med sin originalitet och estetik. Det handlar om att skapa en enkel och direkt relation: kunderna deltar i ett skaparmöte i vår produktionsateljé med våra team med designers och vi tar tillsammans fram en skräddarsydd belysning.

För att ge rätt stil till staden så väljer vi de rätta färgerna, det rätta ljuset och det rätta konceptet tack vare vårt team med erfarna medarbetare.

3. Studier av material, ljus och teknik

Ekonomiska och tekniska studier genomförs av vår enhet för forskning och utveckling parallellt med den konstnärliga utformningen

4. Produktion i anpassade verkstäder

I våra verkstäder i Apt görs allting för hand; allt ifrån smide specialiserat på återanvänd aluminium till komplexa kablar. Att det görs för hand visar att vi försvarar en idé om hantverksförträfflighet.

Kunden kan när som helst följa tillverkningen av sin order tack vare det personliga stöd som Blachère Illumination erbjuder.

Våra verkstäder kan besökas.

5. Leverans till installationsplatsen

Varje projekt levereras till installationsplatsen av en av våra transportpartners. Stöd med logistiken optimerar leveransens effektivitet. Varje beståndsdel skyddas i en skräddarsydd förpackning anpassad efter sin form som kan återanvändas.

6. Installation av belysningen

Ett professionellt monteringsteam tar emot dekorationerna vid dess ankomst och tar därefter hand om installationen av belysningen dag som natt (beroende på den urbana miljön) och kommunicerar med Blachère illumination.

7. Första tändningen av belysningen

Detta är det magiska ögonblicket och ett utmärkt tillfälle för att skapa överraskning och entusiasm. Invigningen av belysningen är en festlighet som drar till sig en stor mängd människor. Blachère illumination kan vara er behjälpliga för att organisera detta speciella tillfälle.

8. Service efter försäljning

En telefontjänst står till ert förfogande 7 dagar i veckan och dygnet om. Där kan ni få svar på era frågor och krav. Vårt mål är att ha 100 % nöjda kunder.

9. Nedmontering

Teamen som har ansvarat för monteringen kommer också att överse nedmonteringen för att optiminera denna etapp. Dekorationerna återtar sina platser i de skräddarsydda förpackningarna där de är skyddade och kan förflyttas säkert.

10. Besiktning och förvaring

Vid ankomsten till vår fabrik så genomgår dekorationerna en högkvalitativ process där de kontrolleras in i minsta detalj och – vid behov – repareras innan de slutligen hamnar på lagret.

För att bäst skydda era dekorationer så förfogar vi över ett 8 hektar stort lagringsområde bestående av sex stora magasin.