Presentation av företaget

I egenskap av en av de största aktörerna på världsmarknaden har Blachère de resurser och den infrastruktur som krävs för att genomföra projekt med en exceptionell kvalitet. Ni kan lita på att Blachère uppfyller sina åtaganden och skapa evenemanget år efter år. Vi levererar ett komplett projekt, från den kreativa designen till installation och förvaring och vi skapar kompletta koncept för belysning som åtföljs av en enastående service.

  • Bygger starka relationer
  • Försäkrar ett exceptionellt tillhandahållande av tjänster
  • Hanterar kundrelationer på en regelbunden och anpassad basis
  • Förstår de utmaningar som förvaltare av köpcentrum ställs inför
  • Levererar ett komplett erbjudande
  • Tillhandahåller kapacitet

 

Ett bra utbud av kreativa och innovativa produkter, kvalitet och tillförlitlighet.

Blachère erbjuder exceptionella produkter som kännetecknas av kreativitet och innovation. Kvaliteten på våra produkter är oöverträffad.

Vi använder oss av LED sedan 2002 och säkerställer det största kompetensen runt LED i RGB-utförande på marknaden för festbelysningar.

Dotterbolag

Blachère, belysning av de vackraste platserna i världen

Med över 40 års erfarenhet och med ett globalt nätverk med 19 dotterbolag är Blachère Illumination ett företag med en lång historia som har blivit världsledande inom festbelysning. Blachères expertis är berömt över hela världen och har tagits i anspråk för bland annat belysningen av Eiffeltornet vid millenniumskiftet 2000, belysningen av Dubais center vid den första Ljusfestivalen samt för avenyn Champs Elysées.

Hallbar utveckling

Blachère ser långt och strävar efter att erbjuda sin personal, sina kunder, sina leverantörer och det lokala samhället ett miljövänligt företag med en säker framtid. Under hela sin 40-åriga existens har Blachère utvecklat en företagskultur och starka etiska värderingar som återspeglas i sitt engagemang i sociala, kulturella och ekologiska program runt om i världen; alltifrån program mot avskogning i Peru till utbildning och finansiering för afrikanska konstnärer.

STIFTELSEN

Afrika har lärt oss mycket

”Företaget är en plats där man kan rätta till fel och orättvisor, ge en annan bild av Afrika, framhäva dess kreativa sida och dra lärdomar för avfallshantering, vatten och konsumtionsmönster.” Jean-Paul Blachère. Sedan 10 år har stiftelsen Blachère arbetat inom området kontemporär konst och stöttat mer än 200 konstnärer på den afrikanska kontinenten eller tillhörande den afrikanska diasporan.

Närvaron av konstnärer och de återkommande utställningarna bidrar till en öppenhet mot omvärlden och nya trender. Varje år välkomnar Stiftelsen Blachère nästan 18 000 besökare och närmare 4 000 elever. Stiftelsen Blachère erbjuder arbete åt närmare 150 konstnärer tack vare sitt utställningscenter ”Boutik”.